Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

sename
1475 9fa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sename
9094 5fb0
Reposted fromallterego allterego
sename
3362 5157
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee
sename
7396 3120 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sename
2222 dbd1
Reposted fromtheVikings theVikings
3134 4670 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
0622 5966 500

adreciclarte:

Mercado do Bolhão, Porto by Henri Cartier Bresson

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
6899 c5b5 500

monetkido:

can’t get enough of this book 😊📕

Reposted fromlacatralita lacatralita
sename
Reposted fromgruetze gruetze
5205 289d

kitschkiller:

this is still one of my favorite photos of all time

Reposted fromkaijuno kaijuno
sename
0239 8c97
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
sename
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
8138 b53c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
8837 7e0a
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
sename
-Co jest ze mną nie tak? Na pewno coś robię złego.
-Po prostu kochasz.
— sosza www.malasosza.blogspot.com
Reposted fromresort resort
sename
4205 ba4f 500
dobre kobiety
Reposted frommysoul mysoul
sename
Niech świat znów usiądzie prosto i nie garbi się. 
— S. Mrożek, Tango
Reposted fromzapominanie zapominanie
sename
Ile razy Bóg może dawać szanse? Ile razy śmierć może przegrać walkę?
Przeznaczenie czy największy dług, jak dziś przypomniał sobie Bóg...
— Verba!
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
sename
Tym razem już Cię nie zatrzymam... Tym razem pozwolę Ci, gdy zechcesz odejść... Zbyt boli to, że w ogóle się nad tym zastanawiasz...
 - CrazyAnt's soup 
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
sename
Jeśli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesję na punkcie tego, do czego dążysz.
— znalezione
Reposted frominpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl